ทุนการศึกษาของรัฐบาลสารธารณรัฐตุรกี (Türkiye Scholarships) ประจำปี 2567

ประกาศเรื่องทุน กยศ

          ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทยได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลตุรกี (Türkiye Scholarships) ประจำปี 2567 ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 21 ปี ระดับปริญญาโทไม่เกิน 30 ปี และระดับปริญญาเอกไม่เกิน 35 ปี

         ผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ที่ https://www.turkiyeburslari.gov.tr/ หรือ QR Code ตามที่ปรากฎด้านล่าง

         โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครขอรับทุนได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/ad0d9936 หรือติดต่อสอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Info@turkiyeburslari.gov.tr หรือโทร 0850 455 0982