ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ทุนการศึกษา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

ประกาศเรื่องทุน กยศ

          ตามที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษาได้ประกาศทุนการศึกษา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ปีการศึกษา 2566 เพื่อรับสมัครนักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) ถึงภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา  นั้น

        บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครขอรับทุนเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566
มีรายชื่อจำนวน 58 ราย ดังต่อไปนี้ ( รายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566 (228 downloads) ) กำหนดให้มีการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา (ครั้งที่ 1)
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 โดยจะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 20 ราย เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา (ครั้งที่ 2) กับทางบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ต่อไป

ข้อปฏิบัติ
1. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 1
2. แต่งชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย
3. กรณีที่มีเอกสารเพิ่มเติมให้นำมาส่งในวันสัมภาษณ์ทุน