ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษา และประเภทกิจกรรม

ประกาศเรื่องทุน กยศ

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อการรับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษาและประเภทกิจกรรม หากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเช่น ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา หรือกรณีอื่น ๆ ให้แจ้งข้อมูลเพื่อแก้ไข โดยส่งอีเมลล์รายละเอียดมาที่ sittisak@ru.ac.th

สำหรับการมอบเงินทุนการศึกษา จะแจ้งกำหนดการที่เว็บไซต์ต่อไป 

ส่วนกลาง

รายชื่อผู้รับทุนประเภทเรียนดี Download

รายชื่อผู้รับทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา Download

รายชื่อผู้รับทุนประเภทกิจกรรม Download

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

รายชื่อผู้รับทุนประเภทเรียนดี และประเภทส่งเสริมการศึกษา สาขาวิทยบริการ Download