เช็กยอดง่าย จัดการได้ด้วยตนเอง แค่มี กยศ. Connect

เช็กยอดง่าย จัดการได้ด้วยตนเอง แค่มี กยศ. Connect

เช็กยอดง่าย จัดการได้ด้วยตนเอง แค่มี กยศ. Connect

   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System – DSL)
   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดให้บริการออนไลน์ผ่านช่องทาง Mobile Application “กยศ. Connect” และเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th รองรับการให้บริการผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 3 ระบบ ได้แก่
1. ระบบบริหารหนี้ (Debt Management System – DMS) เปิดใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
2. ระบบการดำเนินคดีและบังคับคดี (Litigation and Enforcement Management System – LES) จะเปิดใช้งานภายในปี 2563
3. ระบบการจัดการการให้กู้ยืม (Loan Origination System – LOS) จะเปิดให้กู้ยืมผ่านระบบในปีการศึกษา 2564
   ขณะนี้ กองทุนได้เปิดใช้งานระบบบริหารหนี้ (DMS) ซึ่งจะทำให้ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินกู้ ยอดเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด หรือรายการชำระเงินย้อนหลังได้แบบ Real-time และจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง รวมถึงผู้ค้ำประกันยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการค้ำประกันตามสัญญาได้อีกด้วย โดยผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect”ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งผู้กู้ยืมยังคงสามารถชำระเงินผ่านช่องทางบริการรับชำระทั่วประเทศและ Mobile Banking ของทุกธนาคาร โดยระบบบริหารหนี้ได้พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกัน ให้ได้รับความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทาง “กยศ. Connect” และเว็บไซต์
การใช้งานระบบบริหารหนี้สำหรับผู้กู้ยืม มีดังนี้
การลงทะเบียนผู้ใช้งาน ผู้กู้ต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านระบบได้ 2 ช่องทาง
1. ผ่านช่องทาง Mobile Application “กยศ. Connect” ได้ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android
2. ผ่านทางเว็บไซต์  https://wsa.dsl.studentloan.or.th
*หมายเหตุ เข้าลงทะเบียนได้เฉพาะ
–  ผู้กู้ยืมที่มีภาระหนี้กับกองทุน / ผู้ค้ำประกัน

การใช้งาน กยศ. Connect
การลงทะเบียน ผู้กู้สามารถเลือกช่องทางการลงทะเบียนด้วย เลขประจำตัวประชาชน หรือ แอปพลิเคชันเป๋าตัง  
1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่ระบุ
2. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ
3. ตั้งและยืนยันรหัสผ่าน หน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จ ผู้กู้สามารถกด ลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน


การลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th
การลงทะเบียนเข้าใช้งาน เลือก ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ผู้กู้สามารถเลือกช่องทางลงทะเบียนได้ด้วย เลขประจำตัวประชาชน หรือ แอปพลิเคชันเป๋าตัง
กรณีเลือกเลขประจำตัวประชาชน
1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่ระบุ
2. หน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จ และสามารถลงชื่อเข้าใช้งาน
3. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ ยืนยัน และตั้งรหัสผ่าน หน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จ ผู้กู้สามารถกด ลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน
VDO การลงทะเบียนใช้งาน กยศ. Connect  … คลิก


การเข้าใช้งาน
1. สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก ผู้กู้ต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน ที่ได้ ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้
2. เลือกช่องทางยืนยันการเข้าใช้งาน เพื่อรับ OTP
3. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับ และเลือกถัดไป
4. ตั้งและยืนยัน PIN
VDO ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect…คลิก


*หมายเหตุ

  • เมื่อผู้กู้ยืมชำระเงินผ่านช่องทาง Online สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ปรับปรุงในระบบแล้ว ภายใน 1 วันทำการถัดไป
  • หากผู้กู้ยืมชำระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ปรับปรุงในระบบแล้ว ภายใน 2 วันทำการถัดไป