ประกาศ พิธีมอบทุนการศึกษา 2565

ประกาศเรื่องทุน กยศ

นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ให้มารายงานตัวพิธีมอบทุนการศึกษา

ในวันที่ 20 กันยายน 2566

ลงทะเบียนเวลา 08.00 – 08.30 น.

ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ ชั้น 2 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง

หมายเหตุ ให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย