รายการ :กิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล
ชื่อเรื่อง :กิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล
ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง :ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล
ปีการศึกษา :2554
View :1417
ไฟล์ :2554_1395474006_2554_1379911931_drsoratee.pdf
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari