รายการ :ประสบการณ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดร.สุภาวดี เจริญเศรษฐมห์
ชื่อเรื่อง :ประสบการณ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดร.สุภาวดี เจริญเศรษฐมห์
ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง :ดร.สุภาวดี เจริญเศรษฐมห์
ปีการศึกษา :2554
View :875
ไฟล์ :2554_1395473962_2554_1379911901_drsupawadee.pdf
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari