รายการ :ประสบการณ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รองศาสตราจารย์นพพร ด่านสกุล
ชื่อเรื่อง :ประสบการณ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รองศาสตราจารย์นพพร ด่านสกุล
ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง :รศ.นพพร ด่านสกุล
ปีการศึกษา :2554
View :1296
ไฟล์ :2554_1395473892_2554_1379911803_nopporn.pdf
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari