รายการ :ผลของการใช้แฟ้มสะสมผลงานเพื่อการเรียนรู้ต่อ ความสามารถในการจัดการความรู้และความพึงพอใจในงาน ของนักศึกษามหาบัณฑิต
ชื่อเรื่อง :ผลของการใช้แฟ้มสะสมผลงานเพื่อการเรียนรู้ต่อ ความสามารถในการจัดการความรู้และความพึงพอใจในงาน ของนักศึกษามหาบัณฑิต
ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง :น.ท.หญิง ดร. ชมสุภัค ครุฑกะ
ปีการศึกษา :2554
View :893
ไฟล์ :2554_1395473859_2554_1379911757_portfolio_to_learn.pdf
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari