รายการ :ประสบการณ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สุภาณี นิตย์เสมอ
ชื่อเรื่อง :ประสบการณ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สุภาณี นิตย์เสมอ
ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง :สุภาณี นิตย์เสมอ
ปีการศึกษา :2554
View :1148
ไฟล์ :2554_1395474033_2554_1379912027_supanee.pdf
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari