กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม