ม.รามฯ เลื่อนสอบไล่ภาค 2/2563 (ส่วนกลาง)

ม.รามฯ เลื่อนสอบไล่ภาค 2/63 (ส่วนกลาง) เป็นวันที่ 14 - 27 มิ.ย.64 ----------------

>> ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังมีอย่างต่อเนื่อง และแพร่ระบาดกระจายออกไปในหลายพื้นที่ ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)และกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด นั้น

----

>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงมีความจำเป็นต้องประกาศเลื่อนการสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (ส่วนกลาง) อีกครั้งหนึ่ง #จากเดิมวันที่ 11 - 24 พฤษภาคม 2564 #เลื่อนเป็นวันที่ 14 - 27 มิถุนายน 2564 โดยวิชาที่สอบ คาบเวลาสอบ และสถานที่สอบเป็นไปตามกำหนดเดิม

-----

>> ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้ปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

#วันลงทะเบียน จากเดิมวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2564 #เป็นวันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2564 #วันบรรยาย (ออนไลน์) จากเดิมวันที่ 9 - 22 มิถุนายน 2564 #เป็นวันที่ 5 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564 #วันสอบไล่ จากเดิมวันที่23 - 30 มิถุนายน 2564 #เป็นวันที่ 4 - 11 สิงหาคม 2564 -----------

>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ โทร. 0-2310-8611, FB: สวป.ม.รามคำแหง
# 6897
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved