โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 14 (ช่วงที่ 3) ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 14 (ช่วงที่ 3) ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว เวลา 08.00 - 18.00 น.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 179,000 บาท แบ่งชำระ 7 งวด
ยินดีรับบัตนเครดิต (TMB ผ่อน 0% นาน 3 เดือน)
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.mbainnovationram.com
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 086-310-2633

 

# 449
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved