โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 25 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

รุ่นที่ 25 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.0-2310-8566-7 หรือ 0-2310-8000 ต่อ 4662

รายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร  >>> https://www.pal.ru.ac.th

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 670
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved