โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร 
ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่  www.mbafinru.com

 

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 413
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved