โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs และ CMOs รุ่นที่ 17 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2/2563

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs และ CMOs รุ่นที่ 17

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2/2563

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 3 มีนาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> www.mba-ceos.com

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
ไฟล์แนบ 2 : Download File โบรชัวร์การรับสมัคร
# 645
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved