โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่น 19/2 ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชการตลาด (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์)
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่น 18/2 ภาค 2 ปีการศึกษา 2562
 
 
  • จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร   25 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2563
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่           21 พฤศจิกายน 2563
  • เริ่มเรียน                                 22 พฤศจิกายน 2563
 
สนใจเชิญติดต่อที่สำนักงานโครงการฯ 02-3108232, 089-4883561-2
 
 
ไฟล์แนบ 1 : Download File ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาใหม่
# 192
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved