โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Visionary Leaders) เปิดรับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 22 ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท  
>>> วิชาเอกการจัดการ <<<
ครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
M.B.A. for Visionary Leaders รุ่นที่ 22
 
ภาค 2 ปีการศึกษา 2563
 
คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
 
เรียนวันเสาร์วันเดียว หรือ วันอาทิตย์วันเดียว 
เวลา  08.00 - 20.45 น.
ศึกษาดูงานในประเทศ  หรือ 
สวิสเซอร์แลนด์ - ประเทศฝรั่งเศส
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2564
 
** หลักสูตร 2 ปี รับจำนวนจำกัด !!! **
ค่าใช้จ่ายแบ่งชำระ  8  งวด  บัตรเครดิต  0% (ตามเงื่อนไขธนาคาร)
 
>>> คุณสมบัติ <<<
- จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
- ไม่จำกัดเกรดการศึกษา
- ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
- ไม่จำกัดอายุ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
เว็บไซต์      : www.vl.ru.ac.th
โทรศัพท์    :  02-3108900 , 081-6457865
E – mail    :  Visionary_Leaders@hotmail.co.th
 
ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 773
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved