โครงการรัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หัวหมาก รุ่นที่ 13 ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

โครงการรัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หัวหมาก รุ่นที่ 13 ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

เรียน วันเสาร์ วันเดียว (08.00-21.00น.)
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 125,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mpa.ru.ac.th/

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 660
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved