โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต One Day Program คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต One Day Program คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม  >>> https://www.mbaoneday.com/interesting-in-program.html

<<<  สมัครออนไลน์  >>>  

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 288
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved