การกำหนดเวลาการทดสอบภาษาไทยของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศ ภาค 2/2563

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563

ขอให้ผู้สมัครดังกล่าว มาดำเนินการตามขั้นตอนการทดสอบภาษาไทย

ก่อนการสมัครเป็นนักศึกษา

 

# 570
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved