โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่  www.mbafinru.com

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 408
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved