รับสมัครป.โท โลจิสติกส์ บางนา รุ่นที่ 6

MBA Logistics and Supply Chain Management

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับป.โท

>>วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 6<<

เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

3 โปรแกรมศึกษาดูงาน

  • ศึกษาดูงานในประเทศไทย
  • ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
  • ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 17 ม.ค. 2564

สมัครได้ทุกวัน เวลา 09.00 – 19.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

*รับจำนวนจำกัด*

 

ติดต่อสอบถาม

คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 ห้อง 502

02-3108235,086-3367330,086-3367334,086-3741116

 

website : www.mbalogistics.ru.ac.th 

Facebook : MBA Logistics and Supply Chain Management

Line : @mbalogistics_ru

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> http://www.mbalogistics.ru.ac.th/?page_id=531

กรอกใบสมัครออนไลน์ >>> http://www.mbalogistics.ru.ac.th/regis-bangna/

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดเพิ่มเติม
# 822
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved