โอกาสดีมาแล้ว!! เรียน e-Learning นับเป็นชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ พิเศษ ปี 2566 เพิ่มหลักสูตรใหม่ 16 หลักสูตร

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมความรู้ทางการเงินด้วยการจัดทำหลักสูตร SET e-Learning ให้ความรู้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ด้านการวางแผนการเงิน ด้านการลงทุน และด้านความเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษา สามารถเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าว และนำไปสะสมจำนวนชั่วโมงจิตสาธารณะให้ครบตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด

โดยในขณะนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมได้เลือกเรียนอีก 16 หลักสูตร จากเดิมมี 35 หลักสูตร รวมเป็น 51 หลักสูตร

เมื่อเรียนจบแต่ละหลักสูตรแล้วจะได้รับวุฒิบัตร สามารถนำไปนับเป็นกิจกรรมจิตสาธารณะสะสมได้ถึง 65 ชั่วโมงตัวอย่างหลักสูตรใหม่ๆ ได้แก่ วัย 20+ เริ่มต้นดี ชีวิตไม่มีติดลบ, การเงินพอเพียง การเงินมั่นคง, Content Creator ออนไลน์: อาชีพยอดฮิตพิชิตเงินล้าน , งานดี ชีวิตลงตัว ด้วย Work-Life Integration เป็นต้น โดยผู้กู้ยืมต้องลงทะเบียนเข้าเรียนออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://elearning.set.or.th/SETStudentLoan หรือ แอปพลิเคชัน กยศ. Connect

•  เข้าระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล ( DSL)  เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ SET e-Learning … คลิก

หลักสูตรด้านวางแผนการเงิน 30 หลักสูตร

วางแผนการเงิน 
1. การเงินส่วนบุคคล รู้ก่อน ทำก่อน รวยกว่า : การวางแผนการเงิน   1 ชั่วโมง
2. พฤติกรรมทำไม? 5 นิสัยการเงินเจ้าปัญหา และเทคนิคในการจัดการ  1 ชั่วโมง
3. รู้ทันภัยทางการงินตั้งสติไว้ไม่โดนหลอก 1 ชั่วโมง
4. เงินทองต้องวางแผน  3  ชั่วโมง
5. Digital Financial Literacy เข้าใจการใช้จ่ายในยุคดิจิทัล 1 ชั่วโมง
6. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    2 ชั่วโมง
7. ชีวิตดี เริ่มต้นที่การวางแผน 2 ชั่วโมง
8. คัมภีร์ 4 รู้ วางแผนดีชีวิตมั่นคง   2 ชั่วโมง
9. วัย 20+ เริ่มต้นดี… ชีวิตไม่มีติดลบ New!   1 ชั่วโมง
10. ชีวิตสมดุล ชีวิตพอเพียง New!  ***1 ชั่วโมง
11. การเงินพอเพียง การเงินมั่นคง New! ***1 ชั่วโมง
12. ลงทุนพอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน New!  ***1 ชั่วโมง
วางแผนใช้จ่าย 
13. ชีวิตดี๊ดี… เลือกใช้บัตรเครดิตอย่างฉลาด      1 ชั่วโมง
14. เริ่มทำงาน ซื้อหรือเซ่าบ้าน ดีกว่ากัน New! 1 ชั่วโมง
15. ก่อนซื้อรถคู่ใจ คิดแบบไหนใช่เลย New!1 ชั่วโมง
16. วัยรุ่นแบบ “ของมันต้องมี” ไม่สร้างหนี้ แถมสร้างตัว New!  1 ชั่วโมง
บริหารจัดการหนี้ 
17. หมดหนี้มีออม    3 ชั่วโมง
18. วางแผนลดหนี้มีออม สำหรับบัณฑิตยุคใหม่ **2 ชั่วโมง
19. รู้ก่อนเป็นหนี้ จะได้ไม่รู้งี้ที่หลัง (1 ชม) New! 1 ชั่วโมง
20. เป็นหนี้แล้วจัดการยังไง (1 ชม.) New!1 ชั่วโมง
วางแผนการออมและลงทุน 
21. เคล็ดลับออมเงิน ฉบับคนเริ่มทำงาน 1 ชั่วโมง
22. วางแผนสร้างเงินออมเพื่ออนาคต ** 2 ชั่วโมง
23. ลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน   3 ชั่วโมง
พัฒนาทักษะและอาชีพ 
24. อาชีพยุคใหม่ ทำอะไรแล้วปัง    1 ชั่วโมง
25. มนุษย์เงินเดือนหรือเจ้าของกิจการ แบบไหนคือทางของเรา1 ชั่วโมง
26. เรื่องต้องรู้ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มทำงาน1 ชั่วโมง
27. เตรียมความพร้อม สู่ทางเลือกอาชีพในฝัน *2 ชั่วโมง
28. Content Creator ออนไลน์ : อาชีพยอดฮิตพิชิตเงินล้าน New!  1 ชั่วโมง
29. งานดี ชีวิตลงตัว ด้วย Work-Life Integration New! 1 ชั่วโมง
30. การทำงานของคนเจนใหม่ สวมหมวกหลายใบ ไม่ใช่จับปลาหลายมือ New! 1 ชั่วโมง

    * เฉพาะ ปวช. และ ปวส.

  ** เฉพาะ อนุปริญญา และ ป.ตรี

 *** เริ่มเรียนได้ 1 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป

หลักสูตรด้านการลงทุน 9 หลักสูตร         

31. Mindset for Successful Investor1 ชั่วโมง
32. Market & Factors  1 ชั่วโมง
33. Investment Styles  1 ชั่วโมง
34. Macro Analysis  1 ชั่วโมง
35. Sector Analysis  1 ชั่วโมง
36. Sector Rotation 1 ชั่วโมง
37. Stock Screening1 ชั่วโมง
38. ครบเครื่องเรื่องลงทุน 3 ชั่วโมง
39. ห้องเรียนกองทุนรวม The Series 3 ชั่วโมง

หลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ 12 หลักสูตร

40. Innovation Mindset1 ชั่วโมง
41. Entrepreneurship in Organization 1 ชั่วโมง
42. Critical Thinking for Business1 ชั่วโมง
43. Marketing for Entrepreneurs1 ชั่วโมง
44. Startup Business 1 ชั่วโมง
45. Entrepreneurial Mindset 1 ชั่วโมง
46. Design Thinking 1 ชั่วโมง
47. Digital Marketing 1 ชั่วโมง
48. Design Thinking in Practice  New!1 ชั่วโมง
49. Creative Content Marketing  New!1 ชั่วโมง
50. Building a Powerful Brand  New!1 ชั่วโมง
51. Finance for Starting Business  New!1 ชั่วโมง