เช็กยอดง่าย จัดการได้ด้วยตนเอง แค่มี กยศ. Connect

เช็กยอดง่าย จัดการได้ด้วยตนเอง แค่มี กยศ. Connect

เช็กยอดง่าย จัดการได้ด้วยตนเอง แค่มี กยศ. Connect

   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System - DSL)
   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดให้บริการออนไลน์ผ่านช่องทาง Mobile Application "กยศ. Connect" และเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th รองรับการให้บริการผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันและและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 3 ระบบ ได้แก่
1. ระบบบริหารหนี้ (Debt Management System - DMS) เปิดใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
2. ระบบการดำเนินคดีและบังคับคดี (Litigation and Enforcement Management System - LES) จะเปิดใช้งานภายในปี 2563
3. ระบบการจัดการการให้กู้ยืม (Loan Origination System - LOS) จะเปิดให้กู้ยืมผ่านระบบในปีการศึกษา 2564
   
ขณะนี้ กองทุนได้เปิดใช้งานระบบบริหารหนี้ (DMS) ซึ่งจะทำให้ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินกู้ ยอดเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด หรือรายการชำระเงินย้อนหลังได้แบบ Real-time และจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง รวมถึงผู้ค้ำประกันยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการค้ำประกันตามสัญญาได้อีกด้วย โดยผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect”ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งผู้กู้ยืมยังคงสามารถชำระเงินผ่านช่องทางบริการรับชำระทั่วประเทศและ Mobile Banking ของทุกธนาคาร โดยระบบบริหารหนี้ได้พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกัน ให้ได้รับความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทาง “กยศ. Connect” และเว็บไซต์
การใช้งานระบบบริหารหนี้สำหรับผู้กู้ยืม มีดังนี้
การลงทะเบียนผู้ใช้งาน ผู้กู้ต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านระบบได้ 2 ช่องทาง
1. ผ่านช่องทาง Mobile Application "กยศ. Connect" ได้ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android
2. ผ่านทางเว็บไซต์  https://wsa.dsl.studentloan.or.th
*หมายเหตุ เข้าลงทะเบียนได้เฉพาะ
-  ผู้กู้ยืมที่มีภาระหนี้กับกองทุน / ผู้ค้ำประกัน

การใช้งาน กยศ. Connect
การลงทะเบียน ผู้กู้สามารถเลือกช่องทางการลงทะเบียนด้วย เลขประจำตัวประชาชน หรือ แอปพลิเคชันเป๋าตัง  
1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่ระบุ
2. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ
3. ตั้งและยืนยันรหัสผ่าน หน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จ ผู้กู้สามารถกด ลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน


การลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th
การลงทะเบียนเข้าใช้งาน เลือก ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ผู้กู้สามารถเลือกช่องทางลงทะเบียนได้ด้วย เลขประจำตัวประชาชน หรือ แอปพลิเคชันเป๋าตัง
กรณีเลือกเลขประจำตัวประชาชน
1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่ระบุ
2. หน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จ และสามารถลงชื่อเข้าใช้งาน
3. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ ยืนยัน และตั้งรหัสผ่าน หน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จ ผู้กู้สามารถกด ลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน
VDO การลงทะเบียนใช้งาน กยศ. Connect  ... คลิก


การเข้าใช้งาน
1. สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก ผู้กู้ต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน ที่ได้ ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้
2. เลือกช่องทางยืนยันการเข้าใช้งาน เพื่อรับ OTP
3. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับ และเลือกถัดไป
4. ตั้งและยืนยัน PIN
VDO ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect...คลิก


*หมายเหตุ

  • เมื่อผู้กู้ยืมชำระเงินผ่านช่องทาง Online สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ปรับปรุงในระบบแล้ว ภายใน 1 วันทำการถัดไป
  • หากผู้กู้ยืมชำระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ปรับปรุงในระบบแล้ว ภายใน 2 วันทำการถัดไป

View : 168
การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์           กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและค....

อ่านรายละเอียด »

view : 55 | 17 ก.พ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนฯ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ประสบอุทกภัย
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาแก....

อ่านรายละเอียด »

view : 3388 | 9 ก.พ. 2564