ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษา

   1.ทุนการศึกษาจากาครัฐ
       - ทุนเฉลิมราชกุมารี
       - ทุนอุดมศึกษเพื่พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
       - ทุนการศึกษา 1 อำเภอ 1 ทุน
       - ทุนร่มเกล้า
       - ทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐาล

   2.ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ  สมาคม
       - ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนหาเถระ)
       - ทุนมลนิธิรชประชานุเคราะห์ฯ
       - ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ
       - ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
       - ทุนมูลนิธิพระศรีศาสดาคุรุานักเพ
       - ทุนมูลนิธิสเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย
       - ทุนสภาสังคมสเคราะห์
       - ทุนมัสกาตีมูลนิธิ
       - ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
       - ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

   3.ทุนการศึกษาจากบริษัท
       - ทุนบริษัทบุญรอด บริเวอรี่ จำกัด
       - ทุนบริษัทเบอรี่ ยุคกอร์ จำกัด
       - ทุนเทสโก้โลตัสฯ
       - ทุนบริษัทคังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จกัด
       - ทุนการศึกษาบริษัทคาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

   4.ทุนกศึกษาจากกองทุน
       - ทุนการศึกษาบริษัทเสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

   5.ทุนการศึกษาจกผู้มีจิตศรัทธา

 

 

View : 28503
ประกาศเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย สำหรับผู้กู้ยืมที่เปิดบัญชีในวันที่มารายงานตัว (31 สิงหาคม 2563)
ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบเลขบัญชี    1. รายชื่อจะเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ    &nbs....

อ่านรายละเอียด »

view : 899 | 3 ก.ย. 2563
ประกาศทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชและมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง)
มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสมหาเถระ) ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เรียนดีแต่ขาด....

อ่านรายละเอียด »

view : 2206 | 12 ก.ค. 2563ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ
ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ ....

อ่านรายละเอียด »
view : 189 | 16 ก.ค. 2563

e-Learning
เรียน e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID19 ผู้กู้ยืมสามารถเข้าระบบเรียนออนไลน์หลักสูตร e-Learning ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน จำนวน 5 หลักสูตร เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเง....

อ่านรายละเอียด »
view : 1836 | 3 มิ.ย. 2562

มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19
มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้....

อ่านรายละเอียด »
view : 261 | 8 พ.ค. 2563

ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%
ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561...คลิก  (ให้ใช้บังคับกับการดำเ....

อ่านรายละเอียด »
view : 264 | 8 พ.ค. 2563