ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษา

   1.ทุนการศึกษาจากาครัฐ
       - ทุนเฉลิมราชกุมารี
       - ทุนอุดมศึกษเพื่พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
       - ทุนการศึกษา 1 อำเภอ 1 ทุน
       - ทุนร่มเกล้า
       - ทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐาล

   2.ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ  สมาคม
       - ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนหาเถระ)
       - ทุนมลนิธิรชประชานุเคราะห์ฯ
       - ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ
       - ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
       - ทุนมูลนิธิพระศรีศาสดาคุรุานักเพ
       - ทุนมูลนิธิสเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย
       - ทุนสภาสังคมสเคราะห์
       - ทุนมัสกาตีมูลนิธิ
       - ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
       - ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

   3.ทุนการศึกษาจากบริษัท
       - ทุนบริษัทบุญรอด บริเวอรี่ จำกัด
       - ทุนบริษัทเบอรี่ ยุคกอร์ จำกัด
       - ทุนเทสโก้โลตัสฯ
       - ทุนบริษัทคังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จกัด
       - ทุนการศึกษาบริษัทคาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

   4.ทุนกศึกษาจากกองทุน
       - ทุนการศึกษาบริษัทเสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

   5.ทุนการศึกษาจกผู้มีจิตศรัทธา

 

 

View : 14209
ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบแข่งขันทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบแข่งขันทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ....

อ่านรายละเอียด »

view : 10 | 22 พ.ย. 2560
ประกาศผลสัมภาษณ์ทุนสมเด็จพระสังฆราช ทุนเรียนดี
***ประกาศผลสัมภาษณ์ทุนสมเด็จพระสังฆราชและทุนเรียนด....

อ่านรายละเอียด »

view : 291 | 10 พ.ย. 2560
ประกาศเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยและกำหนดวันนัดรับสมุดบัญชีธนาคาร (รอบที่ 2)
ประกาศเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย  สำหรับนักศึกษ....

อ่านรายละเอียด »

view : 572 | 16 ส.ค. 2560