กำหนดวันนนัดเซ็นสัญญาภาค 2/2563 สำหรับนักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์/คณะวิศวกรรมศาสตร์/รังสีเทคนิค/แพทย์แผนไทย/สถาบันการศึกษานานาชาติ/โครงการพิเศษบัญชีและการเงิน ภาคพิเศษ

     ตามที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา ได้ประกาศกำหนดวันนัดเซ็นสัญญากู้ยืมประจำภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์/คณะวิศวกรรมศาสตร์/รังสีเทคนิค/แพทย์แผนไทย/สถาบันการศึกษานานาชาติ/โครงการพิเศษบัญชีและการเงิน ภาคพิเศษ ในวันที่ 11-15 มกราคม 2564 นั้น
     เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ได้เกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น โดยทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการนัดเซ็นเอกสารในช่วงวันเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ งานแนะแนวฯ ได้หาแนวทางแก้ไขเพื่อจะให้นักศึกษาเข้ามาเพื่อเซ็นเอกสารได้ จึงได้ดำเนินการจำกัดจำนวนนักศึกษาที่จะเข้ามาเซ็นเอกสารในแต่ละวัน ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อว่านักศึกษามีรายชื่อให้เข้ามาดำเนินการในวันที่เท่าไหร่ ช่วงเวลาไหน (เช้า-บ่าย) เนื่องจากงานแนะแนวฯ ได้จัดส่งรายชื่อให้หน่วยรักษาความปลอดภัยเพื่อไว้ตรวจสอบว่ามีรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้ามาในช่วงวันและเวลาดังกล่าวหรือไม่
     *** ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษามาดำเนินการตามวัน/ช่วงเวลา ที่กำหนด

     **** ตรวจสอบรายชื่อ >>> คลิก

 

View :2771
การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์           กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและค....

อ่านรายละเอียด »

view : 55 | 17 ก.พ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนฯ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ประสบอุทกภัย
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาแก....

อ่านรายละเอียด »

view : 3388 | 9 ก.พ. 2564