ประกาศเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย สำหรับผู้กู้ยืมที่เปิดบัญชีในวันที่มารายงานตัว (31 สิงหาคม 2563)

ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบเลขบัญชี
   1. รายชื่อจะเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ 
   2. ให้นักศึกษาจำลำดับที่รับสมุดบัญชี และมารับสมุดบัญชีในวันที่ 10 กันายน 2563 (วันปฐมนิเทศ) 
กรณีที่ไม่มารับในวันที่กำหนด จะต้องไปรับเองที่ธนาคารกรุงไทย สาขาพระราม 9 ซอย 13 หลังจากวันที่ 10 กันยายน 2563 ไปแล้ว
   3. ในวันที่รับสมุดบัญชีธนาคารให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
   4. สำหรับนักศึกษาที่เอกสารไม่ครบในวันเปิดบัญชี ให้เตรียมเอกสารมาส่งเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่ธนาคารได้แจ้งไว้
*** หมายเหตุ : สมุดบัญชีต้องมารับด้วยตัวเองเท่านั้น จะมารับแทนกันไม่ได้

ตรวจสอบรายชื่อและเลขบัญชีธนาคาร >>> 
 

ไฟล์เอกสาร :
View :1301
ประกาศผลการพิจารณาทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) และมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
ประกาศผลการพิจารณาทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) จำนวน 4 ราย ได้แก่ ชื่อ – สกุล&n....

อ่านรายละเอียด »

view : 27 | 30 ต.ค. 2563

ประกาศทุนการศึกษาประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษา และประเภทกิจกรรม
คุณสมบัติทั่วไป  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตั้งแต่ชั้นปีที่  2  ขึ้นไป) ....

อ่านรายละเอียด »

view : 1679 | 22 ต.ค. 2563

ประกาศเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย สำหรับผู้กู้ยืมที่เปิดบัญชีในวันที่มารายงานตัว (31 สิงหาคม 2563)
ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบเลขบัญชี    1. รายชื่อจะเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ    &nbs....

อ่านรายละเอียด »

view : 1301 | 3 ก.ย. 2563


ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ
ออมเงินวันนี้ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ ....

อ่านรายละเอียด »
view : 419 | 16 ก.ค. 2563

e-Learning
เรียน e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID19 ผู้กู้ยืมสามารถเข้าระบบเรียนออนไลน์หลักสูตร e-Learning ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน จำนวน 5 หลักสูตร เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเง....

อ่านรายละเอียด »
view : 1945 | 3 มิ.ย. 2562

มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19
มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้....

อ่านรายละเอียด »
view : 331 | 8 พ.ค. 2563

ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%
ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561...คลิก  (ให้ใช้บังคับกับการดำเ....

อ่านรายละเอียด »
view : 307 | 8 พ.ค. 2563