ประกาศทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ภาค 1 ปีการศึกษา 2562

คณะมนุษยศาสตร์ มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2562

ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 13 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท

โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

ไฟล์เอกสาร :
View :1630
ประกาศทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษา ภาค 1 ป....

อ่านรายละเอียด »

view : 1630 | 25 ก.ค. 2562