ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาส่วนกลาง) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่/ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 และผู้กู้ยืมรายใหม่/ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

         

          งาแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษาขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาส่วนกลาง) สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่/ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่/ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่กู้ยืม ม.ร. ครั้งแรก

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาได้ตามตาราง ดังนี้

ลักษณะการกู้ยืม ประเภท ตรวจสอบรายชื่อ
ลักษะที่ 1 : กยศ.เดิม ผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1 
ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 
ผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 
ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะทัศนมาตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ โครงการแพทย์แผนไทย
คณะวิทยาศาสตร์ โครงการรังสีเทคนิค ภาคพิเศษ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สถาบันการศึกษานานาชาติ
ลักษะที่ 2 : กรอ.เดิม กลุ่มที่อนุมัติให้กู้ยืมค่าเล่าเรียน + ค่าครองชีพ
กลุ่มที่อนุมัติให้กู้ยืมเฉพาะค่าเล่าเรียน

 

 

ไฟล์เอกสาร :
View :8056
ประกาศทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษา ภาค 1 ป....

อ่านรายละเอียด »

view : 1629 | 25 ก.ค. 2562