ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษาและประเภทกิจกรรม

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมการรับทุน

ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยฯ จะจัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยทุกคนต้องเข้าร่วมเพื่อรับเงินทุนฯ (เงินสด)

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562

สำหรับ เวลาและ สถานที่ จะแจ้งให้นักศึกษาทราบในระบบกลุ่ม LINE

 

ไฟล์เอกสาร :
View :2386
ประกาศทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษา ภาค 1 ป....

อ่านรายละเอียด »

view : 1220 | 25 ก.ค. 2562
ประกาศทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึก....

อ่านรายละเอียด »

view : 747 | 18 ก.ค. 2562