ประกาศกองทุน กยศ./กรอ. สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ดำเนินการจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว (ทั้งกลุ่มผ่านเกณฑ์ ลำดับสีชมพู และ กลุ่มคำร้อง ลำดับสีขาว)


ตรวจสอบรายชื่อของนักศึกษา

กลุ่มผ่านเกณฑ์ (ลำดับสีชมพู) >>> ตรวจสอบรายชื่อ

กลุ่มเขียนคำร้อง (ลำดับสีขาว) >>> ตรวจสอบรายชื่อ


 

ไฟล์เอกสาร :
View :6608
Download