ม.ร.เปิดรับสมัครประกับอุบัติเหตุ บัดนี้ - 20 ธ.ค.นี้

          งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยเสียค่าเบี้ยประกันภัยคนละ 200 บาท/ปี ทุนประกัน 150,000 บาท (กรณีเสียชีวิต หรือบาดเจ็บทุพพลภาพ)  ค่ารักษาพยาบาลครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท และมีความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง (รวมถึงการถูกฆาตกรรมและขับขี่รถจักรยานยนต์)

          ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ -20 ธันวาคม 2561 โดยมีความคุ้มครองวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2562 ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8076

 

# 3064
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved