ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2561

ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2561

     มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2561 ที่ส่วนกลาง (หัวหมาก) 
ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2561 (ทุกวัน) พร้อมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พฤศจิกายน 2561 รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิต ล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6

     ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป.ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th , FB : PR Ramkhamhaeng University

# 39492
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved