รายการ :ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสำหรับวิชาเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์(ECO3005)
ชื่อเรื่อง :ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสำหรับวิชาเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์(ECO3005)
ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง :รศ.ดร.จินตนา พรพิไลพรรณ
ปีการศึกษา :2555
View :1190
ไฟล์ :2555_1395474096_2555_1379912389_ECO3005.pdf
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari