รายการ :การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการบริหารสำนักงาน( MGT ) ๒๒๐๒ เรื่องเครื่องมือปรับปรุงระบบงานเกี่ยวกับแผนผังลำดับขั้นการปฏิบัติงานในสำนักงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่อเรื่อง :การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการบริหารสำนักงาน( MGT ) ๒๒๐๒ เรื่องเครื่องมือปรับปรุงระบบงานเกี่ยวกับแผนผังลำดับขั้นการปฏิบัติงานในสำนักงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง :ผศ.ดร.ประไพทิพย์ ลือพงษ์
ปีการศึกษา :2556
View :1442
ไฟล์ :2556_1409825534_การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการบริหารสำนักงาน( MGT ) ๒๒๐๒.pdf
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari