รายการ :การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับธุรกิจ( MGT ) ๑๐๐๑ เรื่องการบริหารธุรกิจทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่อเรื่อง :การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับธุรกิจ( MGT ) ๑๐๐๑ เรื่องการบริหารธุรกิจทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง :รองศาสตราจารย์ จรีพร ศรีทอง
ปีการศึกษา :2556
View :1753
ไฟล์ :2556_1409825327_การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับธุรกิจ( MGT ) ๑๐๐๑.pdf
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari