รายการ :ผลของการจัดการเรียนรู้กระบวนวิชา HRD ๔๔๐๕ ภาวะผู้นำในองค์กรโดยใช้กรณีศึกษา
ชื่อเรื่อง :ผลของการจัดการเรียนรู้กระบวนวิชา HRD ๔๔๐๕ ภาวะผู้นำในองค์กรโดยใช้กรณีศึกษา
ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง :อาจารย์ดร.วันชัย ปานจันทร์
ปีการศึกษา :2556
View :1389
ไฟล์ :2556_1409826557_ผลของการจัดการเรียนรู้กระบวนวิชา HRD ๔๔๐๕.pdf
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari