รายการ :การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการบัญชีชั้นกลาง ๑( ACC ) ๒๒๐๑ เรื่องเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่อเรื่อง :การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการบัญชีชั้นกลาง ๑( ACC ) ๒๒๐๑ เรื่องเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง :รองศาสตราจารย์ณัฐชลัยย์ ตรรกวิทูรศักดิ์
ปีการศึกษา :2556
View :1381
ไฟล์ :2556_1409825779_การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการบัญชีชั้นกลาง ๑( ACC ) ๒๒๐๑.pdf
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari