รายการ :การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการจัดการการเงิน ระหว่างประเทศ ( Fin ) ๓๒๐๔ เรื่องการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่อเรื่อง :การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการจัดการการเงิน ระหว่างประเทศ ( Fin ) ๓๒๐๔ เรื่องการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง :อาจารย์ ดร.พรมนัส สิริธรังศรี
ปีการศึกษา :2556
View :2196
ไฟล์ :2556_1409825665_การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการจัดการการเงิน ระหว่างประเทศ ( Fin ) ๓๒๐๔.pdf
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari