รายการ :การพัฒนาแบบทดสอบความรู้กระบวนรายวิชาการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงระบบ ( HRD ๔๔๐๗ )
ชื่อเรื่อง :การพัฒนาแบบทดสอบความรู้กระบวนรายวิชาการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงระบบ ( HRD ๔๔๐๗ )
ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง :ผศ. นท.หญิง ดร.ชมสุภัค ครุฑกะ
ปีการศึกษา :2556
View :1423
ไฟล์ :2556_1409827042_HRD ๓๑๐๗.pdf
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari