การวิจัยในชั้นเรียน

สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุลผู้แต่ง ปีการศึกษา โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
Displaying 1-10 of 1 result.
No.ชื่อเรื่องผู้แต่งปีที่เผยแพร่View 
 
 
 
1ปัญหาทางกฎหมายในนิติกรรมอำพรางและการบังคับใช้นิติกรรมที่ถูกอำพราง-2554737
2ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง-2554611
3Research Report Developing Ramkhamhaeng University History of Economic Development of Southeast Asia (EC 3902) Students’ Critical Thinking SkillsAssociate Professor Yada Praparpun2555719
4Decision Support for Measure Bullwhip Effect in Supply ChainMr.Weerapan Sae-Dan2554358
5กระบวนการเรียนการสอนออกเสียงภาษาฝรั่งเศสที่เหมาะกับบริบทของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจิณห์นิภา ทาสุคนธ์2555679
6การประเมินสื่อการสอนประเภทหนังสือเรียนกระบวนวิชาหลักการการจัดการความรู้ (HRD 3108)ชมสุภัค ครุฑกะ25551702
7ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองในกระบวนวิชาปฏิบัติการจัดการความรู้ (HRD 4209)ชมสุภัค ครุฑกะ25551329
8ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงดร.วันชัย ปานจันทร์2554626
9การจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน วิชาการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น ระดับปริญญาตรีดร.สุพจน์ อิงอาจ25551101
10ท่าทีของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการทำแท้งในสังคมไทยตรีนุช พลางกูร2554495