รายงานการประชุมชุมชนนักปฏิบัติ

Perpage:
Displaying 1-10 of 1 result.
No.หัวข้อเรื่องปีการศึกษา 
 
 
1รายงานการประชุม การวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ ๑ (๔ ก.พ. ๕๗)2556
2รายงานการประชุม การวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ ๒ (๗ ก.พ. ๕๗)2556
3รายงานการประชุม การวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ ๓ (๑๑ มี.ค. ๕๗)2556
4รายงานการประชุม การวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ ๔ (๑๔ มี.ค. ๕๗)2556
5รายงานการประชุม การวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ ๕ (๒ พ.ค. ๕๗)2556
6สรุปความคิดเห็น2556
7สรุปผลการประชุมการจัดความรู้ การพัฒนาสู่สถาบันการเรียนรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ตุลาคม 25552555
8รายงานโครงการประชุมเพื่อการจัดการความรู้ (ชุมชนนักปฏิบัติ) ด้านการเรียนการสอนตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และด้านการวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 9 ตุลาคม 25552555
9รายงานโครงการประชุมเพื่อการจัดการความรู้ (ชุมชนนักปฏิบัติ) ด้านการเรียนการสอนตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และด้านการวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 9 ตุลาคม 25552555
10รายงานโครงการประชุมเพื่อการจัดการความรู้ (ชุมชนนักปฏิบัติ) ด้านการเรียนการสอนตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และด้านการวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 9 ตุลาคม 25552555