รายการแจ้งซ่อม

Perpage:
Displaying 1-10 of 1 result.
Statusผู้ติดต่อหน่วยงานอาการที่พบสถานที่โทรศัพท์วันที่แจ้งขั้นตอนดำเนินงานผู้ดำเนินการ 
 
 
 
 
 อิมรันทร์งานอาคารสถานที่เครื่องเปิดไม่ติดสถาบันการศึกษานานาชาติ อาคารสำนักพิมพ์ ชั้น 7889510 ม.ค. 2561 11:18:22รอดำเนินการ 
 อัจฉรางานอาคารสถานที่ระบบไฟเข้าคอมพ์ ทั้งจอ และ เคส แต่จอดำ ไม่เข้าwindowsคณะบริหารธุรกิจ ชั้น4 ห้องโครงการบัญชีและการเงิน02-310-82379 ต.ค. 2560 09:31:01รอดำเนินการ 
 เบียร์งานสารบรรณขอความอนุเคราะห์ตั้งค่าเครื่องปริ้นงานสารบรรณ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี0231080432 ต.ค. 2560 14:35:43รอดำเนินการ 
 พึงฤทัยงานสารบรรณคอมฯดับ โดยไม่ทราบสาเหตุ และเปิดไม่ติดอีกเลยสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 102310867715 ก.ย. 2560 14:41:08รอดำเนินการ 
 Jijiงานอาคารสถานที่ร้อนีร้รน้ร159595959514 ก.ย. 2560 15:19:30รอดำเนินการ 
 testงานสารบรรณtestfffggg29 ส.ค. 2560 10:15:18รอดำเนินการ 
 testงานสารบรรณtesttesttest25 ส.ค. 2560 12:46:27รอดำเนินการ 
 หกดหกดหกดงานสารบรรณหกดหกดหกดหกดกห08777777729 พ.ค. 2560 17:06:50รอดำเนินการ 
 ี้รเดงานสารบรรณดเอดเพิ้เ้ัั้ิ่ีัารำก25454 เม.ย. 2560 08:41:52รอดำเนินการ 
 งานสารบรรณาาาาาาา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้-ภถุึค4 ก.พ. 2560 21:05:04รอดำเนินการ