รายการแจ้งซ่อม

Perpage:
Displaying 1-10 of 1 result.
Statusผู้ติดต่อหน่วยงานอาการที่พบสถานที่โทรศัพท์วันที่แจ้งขั้นตอนดำเนินงานผู้ดำเนินการ 
 
 
 
 
 พึงฤทัยงานสารบรรณคอมฯดับ โดยไม่ทราบสาเหตุ และเปิดไม่ติดอีกเลยสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 102310867715 ก.ย. 2560 14:41:08รอดำเนินการ 
 Jijiงานอาคารสถานที่ร้อนีร้รน้ร159595959514 ก.ย. 2560 15:19:30รอดำเนินการ 
 testงานสารบรรณtestfffggg29 ส.ค. 2560 10:15:18รอดำเนินการ 
 testงานสารบรรณtesttesttest25 ส.ค. 2560 12:46:27รอดำเนินการ 
 หกดหกดหกดงานสารบรรณหกดหกดหกดหกดกห08777777729 พ.ค. 2560 17:06:50รอดำเนินการ 
 ี้รเดงานสารบรรณดเอดเพิ้เ้ัั้ิ่ีัารำก25454 เม.ย. 2560 08:41:52รอดำเนินการ 
 งานสารบรรณาาาาาาา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้-ภถุึค4 ก.พ. 2560 21:05:04รอดำเนินการ 
 เฃาะงานสารบรรณจอเสียนนนนน07568491130 ต.ค. 2559 21:21:45รอดำเนินการ 
 Antงานอาคารสถานที่AntAnt123421 ต.ค. 2559 00:13:42รอดำเนินการ 
 คำพา จงศิริงานอาคารสถานที่เปิดเครื่องไม่ติดสวป. ชั้น 2 งานบัตรประจำตัวนักศึกษา482015 ส.ค. 2559 08:29:27รอดำเนินการ