หัวข้อข่าวภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ส่วนกลาง(ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 15
View7879

 

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ส่วนกลาง(ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
http://www.dss.ru.ac.th/

รายละเอีดการรับสมัคร http://www.grad.ru.ac.th/select.htm

ทางอินเทอร์เน็ต 1 ธ.ค. 58 - 30 เม.ย. 2559 ที่ http://www.oros.ru.ac.th/graduateschool/ent/app_online.jsp
ที่มหาวิทยาลัย 12 - 16 พ.ค. 2559


Displaying 1-6 of 11 results.

ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2561
อ่านรายละเอียด
View: 10082
วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 14 พ.ย. 2561

หมายเหตุ !>>
การแสดงผลการเปิดอ่านไฟล์เอกสาร บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari