ม.รามคำแหง เชิญร่วม เดิน-วิ่งสะสมระยะทาง RAM RUN TOGETHER 2022

ม.รามคำแหง เชิญร่วม เดิน-วิ่งสะสมระยะทาง

RAM RUN TOGETHER 2022   

                        มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมเดิน-วิ่ง RAM RUN TOGETHER 2022 เพื่อสุขภาพแบบ New normal  สะสมระยะทาง 50 กิโลเมตร หรือ 100 กิโลเมตร ผ่านแอปพลิเคชั่น ภายในระยะเวลา 31 วัน อยู่ที่ไหนก็ออกกำลังกายได้ ผู้ทำกิจกรรมครบถ้วน ถูกต้องตามกติกา มีสิทธิลุ้นรับเสื้อที่ระลึก รวม 1,000 รางวัล ฟรี! ตลอดรายการ

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม    จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนรามคำแหง : RAM RUN TOGETHER 2022 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง และประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดินหรือวิ่ง ขณะที่ประเทศไทยยังอยู่ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยออกกำลังกายจึงมีความสำคัญ ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใด หรืออยู่สถานที่ใดก็ตาม ก็สามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่อง

                        สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ มี 2 ประเภท คือ สะสมระยะทาง 50 กิโลเมตร และสะสมระยะทาง 100 กิโลเมตร

                        ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  4 กลุ่ม คือ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป

                        กติกา

                        1. บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง   และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางเว็ปไซต์ www.thai.fit/c/ramrt2022/ บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2565

                        2. บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง  และประชาชนทั่วไป เดิน-วิ่ง สะสมระยะทางผ่านแอปพลิเคชั่น  ที่สามารถสะสมระยะทางได้ และส่งผลการสะสมระยะทางได้วันละ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 31 วัน วันที่ 1- 31  กรกฎาคม 2565

                        3. สถานที่เดิน-วิ่ง ตามความสะดวกและความเหมาะสม

                        4. มอบเสื้อที่ระลึก สำหรับผู้ที่เดิน-วิ่ง สะสมระยะทางได้ครบถ้วนถูกต้องตามกติกา ประเภทละ 500 รางวัล กรณีมีผู้ที่ เดิน-วิ่ง สะสมระยะทางได้ครบถ้วนถูกต้องตามกติกาเกินจำนวนรางวัลใช้วิธีสุ่มเพื่อแจกรางวัล ประกาศรายชื่อทางเว็ปไซต์ www.thai.fit/c/ramrt2022/ และ Facebook : PR Ramkhamhaeng University โดยจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ภายในเดือนสิงหาคม 2565

                        สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก โทร.02-310-8045-47 Line Official Account @rutoday  facebook : PR Ramkhamhaeng University

# 1934
© 2022 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved