โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 8 ภาค 1/2564 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

รายละเอียดการรับสมัคร >> http://www.skbba.ru.ac.th/apply/skbba-egister2021.html

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 129
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved