โครงการรัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หัวหมาก รุ่นที่ 14 ภาค 2 ปีการศึกษา 2564

โครงการรัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาโท หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หัวหมาก รุ่นที่ 14 ภาค 2 ปีการศึกษา 2564

(เรียนวันเสาร์วันเดียว)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

สนใจสมัครเรียน โทร. 081-4008816

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mpa.ru.ac.th/

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร และใบสมัคร
# 949
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved