#ลงทะเบียนเข้าศูนย์พักคอย

#ลงทะเบียนเข้าศูนย์พักคอย

>> ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วย COVID-19 (Community Isolation: CI) "ซีพี-รามคำแหง-นพรัตนราชธานี" ณ โรงยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อช่วยดูแลรักษาในเบื้องต้นแก่ผู้ติดเชื้อที่รอเข้ารับการรักษาในระบบ โดยใช้อาคารโรงยิมเนเซียม 1 บริเวณใกล้ประตูทางออกด้านหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 170 เตียง

---- * ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อเข้าพักศูนย์พักคอยฯ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน * ผ่านทาง QR Code หรือที่ลิงค์ shorturl.asia/4Xv7O ----- ** ทั้งนี้ สามารถโทรศัพท์แจ้งข้อมูลเพื่อเข้าศูนย์พักคอย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-310-8144 02-310-8444 02-310-8097

# 3342
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved