ประกาศเลื่อนการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 10 The 10th National Conference on Algae and Plankton (NCAP2021)

ประกาศเลื่อนการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 10
The 10th National Conference on Algae and Plankton (NCAP2021)
นวัตกรรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน "Algae & Plankton Innovation: Sustainable Development Goals (SDGs)"
จากกำหนดการเดิม ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ.2564    ณ โรงแรมรามาดา บาย วินด์แฮม แบงค็อก เจ้าพระยา พาร์ค กรุงเทพฯ


อ่านรายละเอียดได้ที่ Website : www.ncap2021.ru.ac.th

# 2188
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved